Hotline 03.56.56.52.52
Đặt lịch hẹn ĐẶT HẸN ONLINE
Địa chỉ

52 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trang chủ » Chính Sách Bảo Mật

Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi Hà Nội hiểu tầm quan trọng về quyền riêng tư của thông tin cá nhân đối với người dùng của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này sẽ cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập về bạn và về việc bạn sử dụng trang web bacsynamkhoa.vn và các dịch vụ của nó. Nó sẽ giải thích các lựa chọn của bạn về cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ thông tin đó. Chúng tôi mong bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật này.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho trang web do Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi Hà Nội sở hữu và điều hành nhằm mục đích sử dụng bởi người tiêu dùng (không chuyên) cho các mục đích phi thương mại cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, bao gồm bacsynamkhoa.vn và phiên bản được tối ưu hóa cho thiết bị di động của trang web này. Chúng tôi đề cập đến trang web bacsynamkhoa.vn, cùng với thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua Trang web, là “Dịch vụ”.

Chính sách Bảo mật này cũng áp dụng cho phiên bản dành cho người tiêu dùng của Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, nếu bạn là nhân viên hoặc thành viên chương trình sức khỏe đã cho phép truy cập vào hồ sơ sức khỏe của bạn tại bacsynamkhoa.vn bằng cách đăng ký tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe của bạn, chính sách bảo mật áp dụng cho thông tin của bạn tại trang web của chủ nhân hoặc chương trình sức khỏe của bạn vẫn áp dụng cho hồ sơ sức khỏe cá nhân của bạn tại bacsynamkhoa.vn. Nếu chủ lao động hoặc tài khoản chương trình sức khỏe của bạn không còn được cung cấp cho bạn bởi chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của mình từ bacsynamkhoa.vn, sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu, nhưng sẽ tuân theo Quyền riêng tư này Chính sách.

Trừ khi được lưu ý, các tuyên bố trong Chính sách Bảo mật này liên quan đến Phòng khám Đa khoa 52 Nguyễn Trãi cũng áp dụng cho Ứng dụng. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này, thì bạn không nên sử dụng Dịch vụ. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng của bacsynamkhoa.vn, là hợp đồng giữa chúng tôi và người dùng Dịch vụ. Bằng cách chấp nhận Điều khoản Sử dụng bacsynamkhoa.vn, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Bảo mật này và Chính sách Cookie của bacsynamkhoa.vn và bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin của bạn tại Việt Nam nơi chúng tôi đặt trụ sở.

Một số Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như một số câu đố hoặc máy tính) không lưu giữ thông tin cá nhân của bạn, trong khi những Dịch vụ khác (chẳng hạn như Lịch rụng trứng / Mang thai và Chương trình Mục tiêu Lành mạnh trong trang web bacsynamkhoa.vn lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Ngay cả khi bạn không đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bacsynamkhoa, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về người dùng của mình từ các nguồn bên ngoài.

Khi bạn sử dụng trang web, chúng tôi thu thập thông tin như sau:

Đăng ký

Mặc dù bạn có thể sử dụng hầu hết trang web mà không cần đăng ký, nhưng một số hạng mục nhất định yêu cầu bạn đăng ký với bacsynamkhoa.vn để chúng hoạt động bình thường. Nếu bạn chọn đăng ký hoặc cập nhật tài khoản hiện có với bacsynamkhoa hoặc truy cập vào các Dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email và ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu để truy cập tài khoản bacsynamkhoa.vn của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin cá nhân mà bạn gửi đến bacsynamkhoa.vn.

Trình quản lý sức khỏe

Bacsynamkhoa.vn cung cấp cho bạn một nơi an toàn để thu thập, lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, đồng thời cung cấp các công cụ và dịch vụ để quản lý sức khỏe của bạn và gia đình tốt hơn. Bạn bắt buộc phải đăng ký với bacsynamkhoa.vn. Bacsynamkhoa.vn có khả năng sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để gửi cho bạn các email được cá nhân hóa hoặc các tin nhắn điện tử an toàn. Tuy nhiên, bacsynamkhoa.vn không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thu thập bất kỳ dữ liệu nào về bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trình quản lý sức khỏe bacsynamkhoa.vn, bao gồm cả việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Hơn nữa, bacsynamkhoa.vn không sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn gửi liên quan đến bacsynamkhoa.vn để cung cấp bất kỳ quảng cáo nào cho bạn trên hoặc ngoài các Trang web.

Bản tin Email

Khi đăng ký và vào những thời điểm khác nhau khi bạn sử dụng trang web bacsynamkhoa.vn, bạn sẽ có tùy chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để nhận các bản tin thông tin / khuyến mại - chẳng hạn như bản tin liên quan đến tình trạng sức khỏe cụ thể - qua email từ bacsynamkhoa.vn và / hoặc trực tiếp từ các bên thứ ba. Đôi khi, bacsynamkhoa.vn có thể cung cấp cho người dùng các trang web của bên thứ ba cơ hội đăng ký nhận bản tin của chúng tôi thông qua các trang web đó. Nếu bạn chọn đăng ký một trong các bản tin của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba, nhà điều hành trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp liên quan đến yêu cầu đăng ký mà chúng tôi có thể sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư này. bạn đã cung cấp nó trực tiếp cho bacsynamkhoa.vn.

Gửi email cho một người bạn

Nếu bạn sử dụng dịch vụ Gửi email cho bạn bè của chúng tôi để nói với bạn bè về một tính năng trên Trang bacsynamkhoa.vn hoặc bản tin, chúng tôi sẽ hỏi bạn tên, địa chỉ email và địa chỉ email của bạn bè bạn. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn bè của bạn một email một lần mời họ truy cập trang web bằng cách sử dụng tên và địa chỉ email của bạn làm địa chỉ email "từ". Bacsynamkhoa.vn không sử dụng thông tin email của bạn bè bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi email được yêu cầu cho bạn bè của bạn.

Nếu bạn tin rằng một trong những địa chỉ liên hệ của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và bạn muốn yêu cầu xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang của Trang bacsynamkhoa.vn.

Nghiên cứu thị trường

Đôi khi, bacsynamkhoa.vn có thể thực hiện các cuộc khảo sát nghiên cứu trực tuyến thay mặt cho chính nó và các bên thứ ba thông qua thư mời qua email, khảo sát bật lên và các nhóm tập trung trực tuyến. Khi tham gia cuộc khảo sát, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp vị trí, tuổi của bạn và nếu có rút thăm trúng thưởng liên quan đến khảo sát nghiên cứu thị trường, tên và thông tin liên hệ của bạn cho mục đích quản lý rút thăm trúng thưởng. Thông tin bạn gửi trong một cuộc khảo sát có thể được bacsynamkhoa.vn sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đo lường, như được mô tả bên dưới, bao gồm cả việc đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin cá nhân bạn cung cấp liên quan đến mục rút thăm trúng thưởng sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là quản lý rút thăm trúng thưởng và theo yêu cầu của luật hiện hành. Chúng tôi sẽ không cố ý mời các cá nhân dưới 13 tuổi tham gia vào các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường. Các cuộc khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho bacsynamkhoa.vn sẽ chứa một liên kết đến Chính sách Bảo mật này.

Đánh giá của người dùng và các diễn đàn công khai khác

Liên quan đến việc sử dụng Danh bạ Bác sĩ của chúng tôi, người dùng có thể gửi đánh giá của nhà cung cấp. Các bài đánh giá của chúng tôi có trong Danh bạ Bác sĩ và công khai và không được coi là riêng tư. Bất kỳ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) bạn chia sẻ trong bất kỳ bài đánh giá nào, hoặc diễn đàn khác được thiết kế mở cho công chúng và không riêng tư. Bạn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong bất kỳ diễn đàn công cộng nào. Những gì bạn đăng có thể bị các bên thứ ba nhìn thấy, tiết lộ hoặc thu thập và có thể bị người khác sử dụng theo những cách mà chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm cả việc liên hệ với bạn cho các mục đích trái phép. Như với bất kỳ diễn đàn công khai nào trên bất kỳ trang web nào, thông tin bạn đăng cũng có thể hiển thị trong các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba.

Mọi thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) mà bạn chia sẻ trong bất kỳ bài đánh giá nào, bảng tin trực tuyến hoặc diễn đàn khác đều được thiết kế công khai và không riêng tư. Bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong bất kỳ diễn đàn công khai nào. Những gì bạn đăng có thể bị các bên thứ ba nhìn thấy, tiết lộ hoặc thu thập và có thể bị người khác sử dụng theo những cách mà chúng tôi không thể kiểm soát hoặc dự đoán, bao gồm cả việc liên hệ với bạn cho các mục đích trái phép. Như với bất kỳ diễn đàn công khai nào trên bất kỳ trang web nào, thông tin bạn đăng cũng có thể hiển thị trong các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba.

Nếu bạn đăng nhầm thông tin cá nhân trong khu vực bảng tin của chúng tôi và muốn xóa thông tin đó, bạn có thể gửi email cho chúng tôi để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó bằng cách sử dụng liên kết Liên hệ với chúng tôi trên mọi trang của Trang web bacsynamkhoa. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa thông tin cá nhân của bạn.

Email bạn gửi đến bacsynamkhoa.vn

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho thông tin, nội dung, thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh mà bạn gửi đến bacsynamkhoa.vn qua email. Nếu bạn muốn giữ nội dung hoặc thông tin kinh doanh, ý tưởng, khái niệm hoặc phát minh ở chế độ riêng tư hoặc độc quyền, đừng gửi chúng qua email tới bacsynamkhoa.vn.

Dịch vụ và Thông tin thiết bị

Khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, bacsynamkhoa.vn tự động thu thập và lưu trữ trong nhật ký máy chủ thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc mã định danh thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt (bao gồm cả URL giới thiệu), tùy chọn và cài đặt, cookie và thông tin của bạn về nội dung bạn đã xem và các hành động đã thực hiện (ví dụ: truy vấn tìm kiếm, tương tác với quảng cáo, nhấp chuột và ngày giờ liên quan). Bacsynamkhoa.vn cũng có thể thu thập thông tin về thiết bị cụ thể khi bạn cài đặt và sử dụng Ứng dụng bao gồm kiểu thiết bị, thông tin hệ điều hành, ID quảng cáo (là số nhận dạng duy nhất, người dùng có thể đặt lại để quảng cáo liên kết với thiết bị di động), phiên bản và cách sử dụng Ứng dụng thông tin.

Dữ liệu vị trí địa lý chính xác

Khi được bạn cho phép, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác do thiết bị di động của bạn cung cấp. Chúng tôi làm như vậy để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp hơn bao gồm cả quảng cáo dựa trên vị trí của bạn. Bạn có thể tắt tính năng thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí của mình thông qua cài đặt thiết bị. Để thay đổi cài đặt vị trí trên thiết bị của bạn, vui lòng tham khảo cơ sở kiến ​​thức chính thức về thiết bị của bạn.

Cookie và các Công nghệ Theo dõi Khác

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. “Cookie” là các tệp dữ liệu nhỏ được gán cho trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Trang bacsynamkhoa.vn, trang này cho phép nhận dạng trình duyệt của bạn và thu thập và lưu trữ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, như được mô tả ở trên. Ngoài cookie, chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm số nhận dạng di động và "báo hiệu web" là các tệp đồ họa nhỏ (đôi khi được gọi là "GIF rõ ràng" hoặc "pixel web") được nhúng trong một trang web hoặc email thường được sử dụng để theo dõi hoạt động và gửi thông tin liên quan trở lại máy chủ gia đình (máy chủ này có thể thuộc về trang web lưu trữ, nhà quảng cáo mạng hoặc một số bên thứ ba khác).

Các đối tác dịch vụ quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các Trang bacsynamkhoa.vn, bao gồm cả nội dung bạn đã xem. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để giúp bacsynamkhoa.vn phân phối quảng cáo trên các Trang bacsynamkhoa.vn và trên các trang web của bên thứ ba khác dựa trên hoạt động duyệt của bạn trên Trang bacsynamkhoa.vn. Bacsynamkhoa.vn có thể điều chỉnh thêm quảng cáo trên bacsynamkhoa.vn và các trang web bên thứ ba khác dựa trên thông tin bổ sung trong phạm vi được biết bởi bacsynamkhoa.vn hoặc các bên thứ ba này. Hai trong số các bên thứ ba mà bacsynamkho.vn hợp tác là Google và Facebook.

Chúng tôi cũng làm việc với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên các Trang bacsynamkhoa.vn của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp mạng quảng cáo của chúng tôi sử dụng công nghệ để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Trang bacsynamkho.vn và trong ứng dụng bacsynamkhoa.vn hàng đầu của chúng tôi để cung cấp cho bạn quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên cookie trên trang bacsynamkhoa.vn của chúng tôi và trên các trang web của bên thứ ba dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách cookie và các công nghệ theo dõi khác được sử dụng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi .

Theo dõi thiết bị chéo

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin về tương tác của người dùng với các trang web và ứng dụng không liên kết sử dụng công nghệ của chúng tôi, bao gồm cookie và các công nghệ theo dõi tương tự. Điều này cho phép chúng tôi suy ra sự hiện diện của một người dùng chung hoặc một hộ gia đình đằng sau nhiều thiết bị. Chúng tôi làm như vậy để:

 • Cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa trên mỗi thiết bị được suy ra từ các mẫu duyệt trên tất cả các thiết bị;
 • Phát hiện và ngăn chặn gian lận;
 • Cho phép người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên một thiết bị và tiếp tục liên tục từ nơi họ đã dừng lại trên một thiết bị khác;
 • Giới hạn số lần một người dùng được hiển thị cùng một quảng cáo, trên các thiết bị đã biết hoặc được phỏng đoán
 • Để biết thông tin về các lựa chọn và từ chối quảng cáo của bạn, vui lòng xem phần Lựa chọn và Quyền của Bạn” trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

Thông tin thu thập về bạn được sử dụng như thế nào?

Thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp, cải tiến và tạo Dịch vụ mới
 • Để trả lời các câu hỏi của bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc quản trị về các Trang Web và Dịch vụ bacsynamkhoa.vn
 • Để nhận phản hồi của bạn về các Trang web và Dịch vụ bacsynamkhoa.vn,
 • Để gửi cho bạn các tin nhắn điện tử an toàn và email được cá nhân hóa liên quan đến Lợi ích của bạn như được suy ra từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc và cơ hội từ bacsynamkhoa.vn
 • Để phân tích thống kê các xu hướng cũng như hành vi và hoạt động của người dùng Bao gồm tần suất truy cập các khu vực của Trang bacsynamkhoa.vn, cách Dịch vụ đang được Sử dụng và số lượng email được nhận và mở,
 • Để cung cấp cho bạn và những người có đặc điểm nhân khẩu học và sở thích tương Tự nội dung có liên quan hơn bao gồm quảng cáo cả trên và ngoài Trang web và Ứng dụng bacsynamkhoa.vn
 • Để cung cấp các dịch vụ tạo khách hàng tiềm năng
 • Để phát hiện và bảo vệ chống lại gian lận và các mối đe dọa khác đối với Dịch vụ và người dùng của chúng tôi
 • Để xác định các vấn đề với Dịch vụ
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và đo lường, bao gồm cả những hoạt động được mô tả dưới đây
 • Để quản lý tài khoản của bạn.
 • Ngoài ra, bacsynamkhoa.vn có thể sử dụng thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn tại thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và / hoặc với sự đồng ý của bạn.

Bacsynamkhoa.vn có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ, đồng thời bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Ví dụ: thông tin mà bacsynamkhoa.vn thu thập về bạn có thể được bacsynamkhoa.vn kết hợp với thông tin khác có sẵn cho bacsynamkhoa.vn thông qua các bên thứ ba cho mục đích nghiên cứu và đo lường, bao gồm đo lường hiệu quả của nội dung, quảng cáo hoặc chương trình. Thông tin này từ các nguồn khác có thể bao gồm tuổi, giới tính, nhân khẩu học, địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sản phẩm hoặc các thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin tổng hợp, thông tin này không thể được xác định lại cho một người dùng cá nhân của các Trang bacsynakhoa.vn, cho các nhà quảng cáo hiện tại hoặc tiềm năng và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

Nhà quảng cáo bên thứ ba và trang web của bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi có về bạn, chẳng hạn như ID cookie hoặc địa chỉ IP, với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba, những người có thể thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bacsynamkhoa.vn phân phối quảng cáo trên các Trang bacsynamkhoa.vn cũng như bên thứ ba các trang web, như được mô tả thêm trong Chính sách Cookie của chúng tôi .

Một số nội dung, dịch vụ và quảng cáo nhất định được cung cấp cho bạn thông qua các Trang bacsynamkhoa.vn được phục vụ trên, hoặc chứa các liên kết đến các trang web được lưu trữ và điều hành bởi một công ty không phải bacsynamkhoa.vn ("Trang web của Bên thứ ba"). Bacsynamkhoa.vn không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các Trang web của Bên thứ ba này mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ cho các Trang web của Bên thứ ba này khi bạn truy cập vào các Trang web của Bên thứ ba này đều không tuân theo Chính sách Bảo mật này. Bacsynamkhoa.vn không xác nhận và không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các Trang web của Bên thứ ba này. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật được đăng trên Trang web của Bên thứ ba để hiểu cách Trang web của Bên thứ ba đó thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Bacsynamkhoa.vn cố gắng làm cho bạn thấy rõ khi bạn rời khỏi trang và vào Trang web của bên thứ ba, hoặc bằng cách yêu cầu bạn nhấp vào một liên kết hoặc bằng cách thông báo cho bạn trên Trang bacsynamkhoa.vn trước khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu bạn thấy một cụm từ như "Được hỗ trợ bởi" hoặc "liên kết với" theo sau là tên của một công ty không phải bacsynamkhoa.vn, thì bạn đang ở trên một trang web được lưu trữ bởi một công ty không phải bacsynamkhoa.vn. Khi bạn sử dụng dịch vụ đồng thương hiệu (dịch vụ được vận hành với đối tác của bacsynamkhoa.vn.

Chúng tôi cũng có thể bao gồm các tiện ích xã hội trên Trang bacsynamkhoa.vn cho phép bạn tương tác với các dịch vụ truyền thông xã hội liên quan, ví dụ: để chia sẻ một bài báo. Các tiện ích con này có thể thu thập dữ liệu duyệt web mà bên thứ ba cung cấp tiện ích con đó có thể nhận được và được kiểm soát bởi các bên thứ ba này. Bạn có thể quản lý các tùy chọn quyền riêng tư của mình trực tiếp với nền tảng mạng xã hội hiện hành.

Tuân thủ pháp luật, quy định và yêu cầu thực thi pháp luật

Để hợp tác với chính phủ và các quan chức thực thi pháp luật và các bên tư nhân nhằm thực thi và tuân thủ luật pháp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba: (1) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý như luật, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để đối phó với một mối đe dọa vật lý đối với bạn hoặc người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hoặc khẳng định các quyền hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như mô tả bên dưới.

Cách thông tin của bạn được bảo mật và lưu giữ

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trong các Dịch vụ khác nhau), chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn có thể xóa thông tin cá nhân của mình hoặc hướng dẫn chúng tôi xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn nên biết rằng không thể xóa từng bản ghi thông tin mà bạn đã cung cấp cho bacsynamkhoa.vn khỏi máy chủ của chúng tôi về mặt công nghệ. Xem “Lựa chọn và Quyền của bạn” bên dưới để biết thêm thông tin về cách bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cũng sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Lựa chọn và Quyền của bạn

Cập nhật / Xóa thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được bacsynamkhoa.vn sử dụng như được cung cấp trong Chính sách bảo mật này, bạn không nên sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ của bacsynamkhoa.vn. Bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xem lại thông tin cá nhân mà bạn đã gửi trước đó bằng cách quay lại Dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thực hiện thay đổi mong muốn. Bạn cũng có thể cập nhật bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn đã gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang bacsynamkhoa.vn

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất kỳ thông tin đăng ký nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được liệt kê bên dưới trong phần “Liên hệ với bacsynamkhoa.vn về Thông tin cá nhân hoặc Quyền riêng tư của bạn” hoặc thông qua liên kết Liên hệ với chúng tôi được cung cấp ở cuối mỗi trang bacsynamkhoa.vn. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi và nếu khả thi khỏi phương tiện dự phòng của chúng tôi. Bạn nên biết rằng không thể loại bỏ từng bản ghi thông tin bạn đã cung cấp cho các Trang bacsynamkhoa.vn khỏi máy chủ của chúng tôi về mặt công nghệ.

Khi bạn đăng ký để nhận thông báo qua email cho bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm các bản tin email của chúng tôi, hoặc bất kỳ lúc nào, bạn có thể chọn từ chối nhận các bản tin bổ sung hoặc các liên lạc email khác từ bacsynamkhoa.vn hoặc các nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ của chúng tôi.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin email bằng cách

 • Thực hiện theo các hướng dẫn có ở cuối bản tin và sử dụng liên kết "Hủy đăng ký" có trong email
 • Đăng nhập vào Trang bacsynamkhoa.vn và bỏ chọn các bản tin bạn không muốn nhận nữa trong phần “Hồ sơ của tôi”.
 • Nếu bạn quyết định không muốn nhận email được cá nhân hóa hoặc tin nhắn điện tử an toàn từ công cụ Trình quản lý sức khỏe bacsynamkhoa.vn, bạn cũng có thể "Chọn không tham gia" Dịch vụ bằng cách nhấp vào tab cài đặt trên trang chủ Trình quản lý sức khỏe và thay đổi email của bạn tùy chọn hoặc làm theo hướng dẫn hủy đăng ký có trong mỗi email.

Tất cả các email quảng cáo mà bacsynamkhoa.vn gửi kèm theo các cơ hội từ bacsynamkhoa.vn hoặc với các ưu đãi hoặc tài liệu thông tin từ bacsynamkhoa.vn thay mặt cho các nhà tài trợ của chúng tôi sẽ có cơ hội hủy đăng ký nhận các email bổ sung loại đó trong tương lai từ bacsynamkhoa.vn trừ khi bạn đăng ký lại.

Chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích

Để giúp bạn kiểm soát nhiều hơn các lựa chọn về quyền riêng tư của mình, chúng tôi đã triển khai cơ chế chọn không tham gia được DAA (Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số) phê duyệt cho quảng cáo dựa trên sở thích. Ở cuối mỗi trang của bacsynakhoa.vn , bạn sẽ thấy biểu trưng Lựa chọn quảng cáo (trông giống như sau:). Trong Ứng dụng bacsynamkhoa.vn hàng đầu của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy tùy chọn Lựa chọn quảng cáo trong màn hình "Cài đặt". Bằng cách nhấp vào biểu tượng đó trên trang bacsynamkhoa.vn, bạn sẽ thấy một cửa sổ xác định tất cả các công ty mà bacsynamkhoa.vn sử dụng để hướng các quảng cáo phù hợp cho bạn. Nếu bạn muốn dừng quảng cáo phù hợp này khỏi bacsynamkhoa.vn, bạn có thể quản lý những quảng cáo này thông qua các lựa chọn trong cửa sổ đó. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích, bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung thông qua Dịch vụ. Xin lưu ý rằng lựa chọn ngừng quảng cáo phù hợp của bạn dành riêng cho trình duyệt hoặc thiết bị di động mà bạn đang sử dụng, vì vậy nếu bạn chọn không tham gia một máy tính hoặc thiết bị di động và bạn muốn từ chối của mình áp dụng cho một máy tính khác hoặc thiết bị di động cũng như vui lòng chọn không tham gia máy tính hoặc thiết bị di động đó. Bằng cách nhấp vào biểu tượng + bên cạnh tên của nhà cung cấp trong cửa sổ đó, bạn sẽ nhận được thông tin về cách thức và vị trí nhà cung cấp đó hỗ trợ chúng tôi phân phối quảng cáo. Các trang bacsynamkhoa.vn không phản hồi các tín hiệu "không theo dõi" trình duyệt web.

Chính sách bảo mật đối với trẻ em

Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của trẻ em. Trang web bacsynamkhoa.vn không được thiết kế hoặc nhằm mục đích thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Trang bacsynamkhoa.vn không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết dưới 13 tuổi.

Nếu bạn có mối quan tâm về quyền riêng tư hoặc sử dụng dữ liệu chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với bacsynamkhoa.vn để được hỗ trợ.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa Chính sách Bảo mật này và bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và mọi thay đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên trang bacsynamkhoa.vn và / hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký của chúng tôi (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này, bạn đồng ý với những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Chính sách Bảo mật này để biết thông tin mới nhất về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi yêu cầu bạn không đăng ký với chúng tôi và bạn không sử dụng trang web bacsynamkhoa.vn.

Cập nhật lần cuối vào ngày 11 tháng 9 năm 2020