Hotline 03.56.56.52.52
Đặt lịch hẹn ĐẶT HẸN ONLINE
Địa chỉ

52 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Trang chủ » Chính Sách Quảng Cáo

Sứ mệnh của Phòng khám Đa Khoa 52 Nguyễn Trãi là trở thành cổng thông tin đáng tin cậy nhất của bạn trong việc theo dõi sức khỏe, các bệnh về nam khoa, phụ  khoa, sức khỏe sinh sản, bệnh xã hội... Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn nội dung có thẩm quyền, dễ tiếp cận và có thể hành động, truyền cảm hứng và hướng dẫn bạn đạt được kết quả sức khỏe tốt nhất có thể cho chính bạn và gia đình bạn.

Nội dung và trải nghiệm do bacsynamkhoa.vn sản xuất được tạo ra theo nguyên tắc biên tập và y tế nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác, đơn vị tiền tệ và sự rõ ràng. Bacsynamkhoa.vn được tài trợ thông qua việc bán quảng cáo xuất hiện trên các sản phẩm của mình, bao gồm các trang web, ứng dụng, phương tiện truyền thông xã hội và các ấn phẩm của đối tác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi hoàn toàn không linh hoạt về quyền tự chủ biên tập của mình. Ngoài đầu vào về các lĩnh vực chủ đề rộng, chúng tôi không bao giờ cho phép các nhà tài trợ ảnh hưởng đến nội dung biên tập của bacsynamkhoa.vn. Trong vài trường hợp, bacsynamkhoa.vn có thể hợp tác với các nhà tài trợ của chúng tôi tạo nội dung đồng thương hiệu hoặc nội dung có thương hiệu và / hoặc trình bày nội dung do các nhà tài trợ của chúng tôi tạo. Nội dung này LUÔN LUÔN được dán nhãn rõ ràng và được trình bày chi tiết trong phần 5 và 6 bên dưới.

Dưới đây là các nguyên tắc cụ thể mà chúng tôi tuân theo về các loại quảng cáo mà chúng tôi chấp nhận:

Xem xét các quảng cáo

Bacsynamkhoa.vn có toàn quyền quyết định các loại quảng cáo sẽ được chấp nhận và hiển thị trên các thuộc tính của bacsynamkhoa.vn. Chúng tôi có quyền từ chối, hủy bỏ hoặc loại bỏ bất kỳ quảng cáo nào vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nhanh chóng cho nhà quảng cáo khi bị từ chối, hủy bỏ hoặc xóa bất kỳ quảng cáo nào, cùng với lời giải thích. Chúng tôi cũng có quyền xác định vị trí thích hợp của quảng cáo trên trang bacsynamkhoa.vn.

Không xác nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo nào?

Mặc dù các sản phẩm có thể xuất hiện trên trang web của chúng tôi dưới dạng quảng cáo, trong mọi trường hợp, việc chúng tôi chấp nhận bất kỳ quảng cáo nào sẽ không được coi là sự chứng thực đối với (các) sản phẩm và / hoặc (các) dịch vụ được quảng cáo hoặc đối với công ty sản xuất, phân phối, hoặc quảng bá (các) sản phẩm hoặc (các) dịch vụ này. Trong một số trường hợp, nhóm biên tập của bacsynamkhoa.vn có thể xếp hạng hoặc xếp hạng các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Các xếp hạng hoặc thứ hạng này chỉ được xác định bởi (các) nhóm biên tập mà không liên quan đến bất kỳ mối quan hệ tài chính hoặc quảng cáo nào có thể tồn tại với các công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.

Không chấp nhận một số loại quảng cáo

Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ quảng cáo nào thực tế không chính xác và / hoặc, theo quan điểm của chúng tôi, có chất lượng kém. Quảng cáo dược phẩm chỉ được chấp nhận đối với (các) chỉ định đã được phê duyệt do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) xác định. Sản phẩm được quảng cáo phải có mặt trên thị trường và sẵn có. Bacsynamkhoa.vn sẽ không cho phép vào bất kỳ lúc nào, việc đặt bất kỳ quảng cáo nào cho các sản phẩm hoặc dịch vụ có hại, bất hợp pháp hoặc bị phản đối. Quảng cáo không được chứa tài liệu gian lận, lừa đảo hoặc xúc phạm, bao gồm tài liệu xuyên tạc, nhạo báng hoặc tấn công một cá nhân hoặc nhóm trên cơ sở tuổi tác, màu da, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật. Quảng cáo không được liên quan đến rượu, súng cầm tay, đạn dược, pháo hoa, cờ bạc, nội dung khiêu dâm, thuốc lá hoặc mô phỏng tin tức hoặc trường hợp khẩn cấp. Tất cả các quảng cáo phải xác định rõ nhà quảng cáo.

Phân biệt rõ ràng quảng cáo với nội dung biên tập.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi duy trì sự tách biệt rõ ràng giữa quảng cáo và nội dung biên tập. Tất cả quảng cáo trên các thuộc tính của bacsynamkhoa.vn đều được xác định rõ ràng. Nhấp vào một quảng cáo sẽ đưa người dùng đến trang web của nhà quảng cáo hoặc đến trung tâm tài nguyên của nhà tài trợ được lưu trữ trên sản phẩm của bacsynamkhoa.vn. Các trung tâm tài nguyên được tài trợ được dán nhãn như vậy, với tên của tổ chức tài trợ được hiển thị.

Phân biệt rõ ràng giữa nội dung được tài trợ và không được tài trợ

Bacsynamkhoa.vn tìm kiếm sự tài trợ từ các tổ chức nghiên cứu, nhà sản xuất và các nhà cung cấp dịch vụ khác đáng tin cậy. Tính năng tài trợ mang lại lợi ích tài chính cho bacsynamkhoa.vn, nhưng cũng mang lại lợi ích cho người dùng của chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin hiện tại về các dịch vụ y tế, thuốc và phương pháp điều trị. Nội dung biên tập do một nhà quảng cáo tài trợ phải tuân theo chính sách biên tập của chúng tôi và được xem xét bởi đội ngũ biên tập viên và các vấn đề y tế của chúng tôi. Khi nội dung được cung cấp bởi hoặc bị ảnh hưởng bởi một nhà tài trợ được nêu tên, chúng tôi thực hiện các bước có ý nghĩa để đảm bảo người dùng của chúng tôi sẽ không nhầm lẫn nội dung được tài trợ đó với nội dung biên tập ban đầu của bacsynamkhoa.vn. Dưới đây là các loại nội dung được tài trợ mà bacsynakhoa.vn giới thiệu:

Nội dung được tài trợ : Nội dung được tài trợ đề cập đến nội dung được tạo bởi bacsynamkhoa.vn bao gồm một lĩnh vực chủ đề có liên quan đến nhà quảng cáo. Bacsynamkhoa.vn có quyền kiểm soát biên tập duy nhất và không nhà quảng cáo nào có bất kỳ đầu vào nào vào nội dung ngoài phạm vi chủ đề rộng. Nội dung được tài trợ sẽ được gắn nhãn theo một trong những cách sau: “được tài trợ bởi đối tác của chúng tôi”, “được tài trợ”, “từ nhà tài trợ của chúng tôi” hoặc “được mang đến cho bạn”.

Nội dung cùng thương hiệu : Nội dung này được tạo với sự hợp tác của nhà tài trợ của chúng tôi và có thể có biểu tượng của nhà tài trợ trên trang, bài viết, video hoặc nội dung khác. Nội dung tuân thủ các nguyên tắc biên tập của bacsynamkhoa.vn và có thể bao gồm các sản phẩm, chương trình khuyến mãi hoặc liên kết đến trang web của nhà quảng cáo. Trong một số trường hợp, một phần nội dung sẽ được nhà quảng cáo tạo hoặc hướng dẫn. Nội dung đồng thương hiệu sẽ được gắn nhãn với biểu trưng của nhà tài trợ cũng như văn bản sau: “Được hợp tác với BRAND NAME”.

Trang thương hiệu : Bacsynamkhoa.vn có thể lưu trữ các trang trình bày nội dung do các nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi tạo ra. Nội dung này không trải qua quá trình biên tập hoặc đánh giá y tế bởi bacsynamkhoa.vn không chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên các trang này. Các trang này được lưu trữ dưới dạng tài nguyên dành cho người xem và không có nghĩa là đề xuất hoặc xác nhận. Các trang thương hiệu được gắn nhãn: “Được trả tiền bởi”.

Quảng cáo gốc : Quảng cáo gốc đề cập đến các liên kết hoặc quảng cáo liên kết đến nội dung khác. Các liên kết này có thể hướng người dùng đến nội dung khác trên các sản phẩm của bacsynamkhoa.vn hoặc có thể liên kết đến trang thuộc sở hữu của nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ. Các liên kết này được hiển thị trong khoảng trống giữa các đoạn của một bài báo bacsynamkhoa.vn, dọc theo bên phải của trang nội dung và / hoặc ở cuối trang bên dưới một bài báo hoặc nội dung khác. Trong trường hợp những liên kết này hướng người xem đến nội dung được đồng tài trợ, trang thương hiệu hoặc trang web thuộc sở hữu của nhà tài trợ, những liên kết đó sẽ được gắn nhãn bằng một hoặc nhiều điều sau: “Được tài trợ” hoặc “Được trả tiền bởi”.

Bài đăng trên mạng xã hội: Bacsynamkhoa.vn có thể trình bày các thông điệp quảng cáo, quảng cáo hoặc các bài đăng được tài trợ trên các kênh truyền thông xã hội của mình.

Chương trình liên kết (liên kết thương mại điện tử trong nội dung bacsynamkhoa.vn)

Là một phần của quá trình tạo bài viết , các biên tập viên về sức khỏe và sức khỏe của chúng tôi đôi khi sẽ đưa vào các liên kết đến các sản phẩm liên quan mà họ cảm thấy có thể hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Mặc dù tất cả các sản phẩm được chọn độc lập, chúng tôi muốn bạn biết rằng bacsynamkhoa.vn có thể nhận được khoản thanh toán nếu bạn mua hàng tại trang web của nhà bán lẻ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhấp vào một trong các liên kết mà chúng tôi cung cấp.

Phân biệt rõ ràng nội dung là một phần của chương trình Đối tác.

Thỉnh thoảng bacsynamkhoa.vn sẽ làm việc với các sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi. Bacsynamkhoa.vn đánh giá chất lượng các sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức này và chỉ trình bày những gì họ cảm thấy có giá trị và vì lợi ích tốt nhất của người dùng. Bacsynamkhoa.vn không xem xét nội dung về mặt y tế và không chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trên các trang này. Bất kỳ nội dung đối tác nào thuộc loại này sẽ được gắn nhãn bằng ngôn ngữ sau, “Nội dung sau do nhà tài trợ của chúng tôi thanh toán. Nhà tài trợ của nội dung này có quyền kiểm soát biên tập duy nhất. ” Trong các trường hợp bacsynamkhoa.vn nhận được khoản thanh toán khi người dùng mua hoặc đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ, trang cũng có thể bao gồm ngôn ngữ này, “Bacsynamkhoa.vn và các đối tác của chúng tôi có thể nhận được một phần doanh thu nếu bạn mua hàng bằng liên kết ở trên.